Master Audio Polyester capacitor 2.2uF 250V

  • 29 kr

Polyester capacitor 2.2uF 250V

Tillgänglig
Lagersaldo: 9
Artikelnummer: Polyester capacitor 2.2uF 250V

Delnings frekvens 6dB

4ohm 10000hz

8ohm 6000hz