8 Tum

Skall du använda dig av en Midbas?  Komplettera med en Driver.

Skall du välja ett Mellanregister? Komplettera med en Diskant.

Du skiljer dom åt igenom att titta på.

Frekvens responsen. Står det mellan 50hz - 5500hz. Då är det en Midbas. 

Står det att responsen är 70,80, eller 120hz - Till långt över 5500hz = Mellanregister.

Beyma 8CMV2

715 kr

Beyma 8WRS300

1 151 kr

Beyma 8MI100

1 398 kr

Beyma 8WR300

1 404 kr

Beyma 8G40

1 560 kr

Beyma 8MC300Nd

2 665 kr

Beyma 8MC500ND

3 023 kr

Beyma 8NMFW

3 705 kr